Politica de Confidențialitate

Înțelegând că utilizarea datelor dumneavoastră personale necesită încrederea dumneavoastră, respectăm reglementările actuale și procedurile adecvate în tratarea și protecția datelor.

Vom folosi datele dumneavoastră personale numai în scopurile pe care le identificăm mai jos, respectând Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și asigurând confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră personale.

Politica de confidențialitate descrisă mai jos, stabilește modul în care consorțiul proiectului Acadigia tratează datele personale ale partenerilor săi, participanților la eveniment, abonaților la buletine și vizitatorilor site-ului nostru http://acadigia.eu/

Consorțiul proiectului Acadigia este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor săi, participanților la evenimente, utilizatorilor testelor pilot, abonaților și vizitatorilor care se abonează la buletinul nostru informativ și sau trimit o cerere de contact sau participare la activități de pilotare sau evenimente organizate de consorțiul, respectând termenii legislației privind protecția datelor în vigoare în Uniunea Europeană (Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)).

Consorțiul Acadigia dezvăluie date cu caracter personal numai în măsura necesară scopurilor definite în prezenta politică de confidențialitate. Consorțiul Acadigia folosește parteneri pentru a întreține și furniza site-ul web și în scopuri de prelucrare, așa cum este specificat în această notă de confidențialitate. Vom transfera datele dumneavoastră personale acestor parteneri numai în măsura în care acești parteneri au nevoie de acces la datele cu caracter personal pentru a furniza servicii consorțiului în scopurile definite în prezenta politică de confidențialitate.

Datele personale vor fi colectate și prelucrate în următoarele situații:

• Dacă completați solicitarea de interes în participarea la activitățile de cercetare, pilotare și diseminare a proiectului;

• Dacă completați un formular de solicitare de contact;

• Dacă completați alte formulare și formate de colectare a datelor disponibile pe site;

• Formularul de înregistrare pentru oricare dintre evenimentele publice promovate de oricare dintre partenerii consorțiului; • Lista de semnături a participanților atunci când participă la evenimente de cercetare, pilotare sau diseminare promovate în cadrul proiectului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate și utilizate în scopurile specifice pentru care sunt furnizate datele și anume: pentru consultări ale părților interesate cu privire la necesitățile și evaluarea resurselor Acadigia, cu privire la producerea rapoartelor care urmează să fie prezentate Comisiei Europene și pentru a trimite actualizări cu privire la progresul și rezultatele proiectului.

Conform GDPR, utilizarea datelor cu caracter personal trebuie să fie justificată sub cel puțin un temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Baza legală aplicabilă colectării și utilizării datelor dumneavoastră personale în scopurile descrise mai sus referitoare la proiectul Acadigia este consimțământul dumneavoastră.

Când ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale (în acest scop vi se va prezenta un formular de consimțământ pentru utilizarea datelor dumneavoastră, consimțământul putând fi ulterior retras);

Atunci când tratamentul este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale la care este supus proiectul Acadigia;

Atunci când tratamentul este necesar pentru a atinge un interes legitim sau pentru a îndeplini o sarcină în interes public, și anume cercetarea științifică, iar motivele noastre pentru utilizarea acestuia prevalează asupra drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor; Atunci când tratamentul este necesar pentru ca noi să depunem mărturie, să exercităm sau să apărăm un drept în cadrul procedurilor legale împotriva dumneavoastră, a noastră sau a unei părți terțe.

Datele personale colectate pot include numele dumneavoastră, adresa de e-mail, tipul de organizație de afiliere, țara de reședință și / sau alte informații de contact sau informații pe care alegeți să le furnizați consorțiului.

Folosim o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de autentificare, criptare și certificate digitale pentru a ajuta la protejarea și menținerea securității, integrității și disponibilității informațiilor dumneavoastră personale.

Deși transmiterea datelor prin internet sau site-ul web nu poate garanta o securitate completă împotriva intruziunilor, noi și furnizorii noștri de servicii depunem toate eforturile pentru a implementa și a menține garanții fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja datele personale în conformitate cu cerințele aplicabile de protecție a datelor. Printre altele, am implementat următoarele:

• Protecția sistemelor de tehnologie a informației prin firewall-uri pentru a preveni accesul neautorizat la datele dumneavoastră personale;

• Monitorizarea continuă a accesului la sistemele de tehnologie informațională pentru a preveni, detecta și preveni utilizarea abuzivă a datelor dumneavoastră personale.

Stocăm datele dumneavoastră numai pentru perioada în care scopul pentru care au fost colectate este valabil. După atingerea perioadei maxime de conservare, datele dumneavoastră personale vor fi irevocabil anonimizate (datele anonimizate pot fi stocate) sau distruse în siguranță.

În scopurile descrise în această politică de confidențialitate, datele dumneavoastră personale vor fi păstrate din colectarea consimțământului dumneavoastră sau din ultimul contact făcut (oricare dintre acestea are loc ultima dată) și dacă, în acest termen, consimțământul nu a fost retras.

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe serverele protejate ale furnizorilor / furnizorilor noștri de servicii, fiind accesate și utilizate exclusiv în conformitate cu politicile și standardele noastre (sau politici și standarde echivalente ale furnizorilor / furnizorilor noștri de servicii).

În orice moment, vă puteți schimba sau retrage consimțământul, contactând consorțiul prin formularul de contact disponibil pe site-ul web al proiectului sau membrul consorțiului pentru care v-ați dat consimțământul, cu efect pentru viitor.

După eliminarea completă a declarațiilor dumneavoastră de consimțământ, nu veți mai fi contactat sau veți primi comunicări în scopurile descrise în această politică de confidențialitate.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor noastre personale, vă rugăm să contactați coordonatorul proiectului prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul web al proiectului.

Sub rezerva anumitor condiții, este posibil să aveți dreptul să ne solicitați:

• Vă oferim informații suplimentare despre modul în care utilizăm informațiile dumneavoastră personale;

• Să vi se furnizeze o copie a datelor personale furnizate;

• Revizuim orice inexactitate a datelor cu caracter personal pe care le păstrăm;

• Ștergeți datele personale a căror utilizare nu mai este legitimă;

• Limitați modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale.

Exercitarea acestor drepturi este supusă unor excepții menite să protejeze interesul public.

Dacă solicitați exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, le vom analiza și vă vom răspunde în termen de o (1) lună.

Dacă nu sunteți mulțumit de utilizarea datelor dumneavoastră personale sau de răspunsul nostru după exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, în conformitate cu legislația în vigoare, aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere (Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD).

Site-ul nostru web poate conține linkuri pentru a vă permite să vizitați cu ușurință alte site-uri web de interes. Cu toate acestea, după ce ați utilizat aceste linkuri pentru a părăsi site-ul nostru, ar trebui să rețineți că nu avem niciun control asupra acelui site web. Prin urmare, partenerii consorțiului proiectului Acadigia nu pot fi responsabili pentru protecția și confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați în timp ce vizitați astfel de site-uri și astfel de site-uri nu sunt guvernate de această declarație de confidențialitate. Ar trebui să aveți grijă și să consultați declarația de confidențialitate aplicabilă site-ului în cauză.

Site-ul nostru web folosește cookie-uri.