Scopul nostru

Principalul obiectiv al ACADIGIA este de a accelera pregătirea digitală a instituțiilor de învățământ superior politehnice spre adoptarea durabilă a mai multor abordări online și mixte în educație.

Cum:

Proiectul va genera o soluție viabilă pentru accelerarea pregătirii digitale a instituțiilor de învățământ superior politehnice; și se va concentra nu numai pe furnizarea de instrumente și resurse, ci și pe testarea unui sistem inovator de mentorat pentru a genera echipe interinstituționale de profesioniști din domeniul educației pentru a aprofunda reinventarea pedagogiilor lor și punerea în aplicare a mai multor abordări online și mixte. Acesta va adapta un model de accelerare și liniile de politică pentru instituțiile de învățământ superior pentru a face ca metodele să fie replicabile și va adăuga această ultimă parte în scenariul transnațional cu scopul de a finaliza următorul puzzle european: #Cadre operaționale -> #Modele de evaluare -> și acum “Modelul de accelerare” adăugat.

Structura Proiectului

Proiectul cuprinde 3 rezultate intelectuale:

IO1. COMPENDIU DE ÎNVĂȚĂMÂNT MIXT ÎMBUNĂTĂȚIT

Acest IO va dezvolta materiale de ghidare care să permită o introducere rapidă și utilizarea instrumentelor pentru metodele mixte în instituțiile de învățământ superior politehnice. Ca rezultat direct, este de așteptat să existe un set care să permită instituțiilor de învățământ superior să își reinventeze / regândească rolul conform cadrelor emblematice ale UE, să facă un diagnostic rapid și să înțeleagă utilizarea de bază a celor mai recente instrumente pedagogice deschise.

Acest IO va furniza materiale detaliate, ghiduri și instruire care vor fi utilizate pentru a capacita mentorii ACADIGIA. Ca rezultat direct, se așteaptă crearea unui set complet de instruire și a unei metodologii, precum și implementarea și recunoașterea mentorilor.
Acest lucru va fi, de asemenea, legat de o activitate de formare transnațională pentru mentori.

IO2. FORMAREA MENTORILOR

IO3. ADUCEREA ACADIGIEI LA VIAȚĂ

Acest OI se va dedica formării echipelor și acțiunilor de consolidare a capacității care vizează direct personalul didactic al Politehnicii și va permite metodologiei ACADIGIA să se dezvolte și să se consolideze în cadrul liniilor strategice ale instituțiilor. Ca rezultat direct, este de așteptat ca instituțiile de învățământ superior politehnice să aibă la dispoziție o echipă de educatori-ambasadori ai abordărilor mixte, care operează în grupuri de sprijin de tip peer care se dezvoltă constant, urmăresc cele mai noi instrumente tehnologice de ultimă generație și le folosesc cu valoare adăugată pedagogică. Mai mult, va consolida liniile strategice ale instituțiilor de învățământ superior politehnice pentru a răspunde la situații de urgență precum C19, prin adoptarea operațională a unor noi formate care pot fi în conformitate cu măsurile de urgență (adică abordări mixte în educație).