Ο σκοπός μας:

Ο κύριος στόχος του έργου ACADIGIA είναι να επιταχύνει την ψηφιακή ετοιμότητα των πολυτεχνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς μια βιώσιμη υιοθέτηση περισσότερων διαδικτυακών και μεικτών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση.

Πως

Το έργο θα δημιουργήσει μια βιώσιμη λύση για την επιτάχυνση της ψηφιακής ετοιμότητας των Πολυτεχνικών ΑΕΙ και θα επικεντρωθεί όχι μόνο στην παροχή εργαλείων και πόρων, αλλά και στη δοκιμή ενός καινοτόμου συστήματος καθοδήγησης για τη δημιουργία ενδο-θεσμικών ομάδων εκπαιδευτικών που θα εμβαθύνουν στον εκσυγχρονισμό των παιδαγωγικών τους πρακτικών και την εφαρμογή περισσότερων διαδικτυακών και μικτών προσεγγίσεων. Το έργο θα προσαρμόσει ένα μοντέλο επιτάχυνσης και τις κατάλληλες γραμμές πολιτικής για τα ΑΕΙ ώστε να γίνουν οι μεθόδοι εφαρμόσιμες και θα προσθέσει αυτό το τελευταίο κομμάτι σε διεθνές επίπεδο ώστε για να συμπληρώσει το ευρωπαϊκό παζλ των: #Πλαίσιων λειτουργίας -> #Μοντέλων αξιολόγησης -> και  πρόσθετο Μοντέλο επιτάχυνσης».

Δομή του έργου

 Το έργο περιλαμβάνει 3 πακέτα πνευματικών αποτελέσματων:

IO1. ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΎ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αυτό το πακέτο θα αναπτύξει υλικό καθοδήγησης που θα επιτρέψει την γρήγορη εισαγωγή και τη χρήση εργαλείων για συνδυαστικές μεθόδους στα Πολυτεχνικά ΑΕΙ. Ως άμεσο αποτέλεσμα, αναμένεται ότι θα υπάρχει ένα κιτ που θα επιτρέπει στα ΑΕΙ να εκσυχρονίσουν/επανεξετάσουν το ρόλο τους σύμφωνα με τα προτεινόμενα πλαίσια της ΕΕ, να κάνουν γρήγορη διάγνωση και να κατανοήσουν τη βασική χρήση των πιο πρόσφατων ανοιχτών παιδαγωγικών εργαλείων.

Αυτό το πακέτο θα παράσχει λεπτομερείς εκπαιδευτικούς οδηγούς και υλικό που θα χρησιμοποιηθούν για να εκπαιδεύσουν τους μέντορες του ACADIGIA. Ως άμεσο αποτέλεσμα, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα πλήρες σετ εκπαίδευσης και μεθοδολογίας για την κατάρτιση των  μεντόρων. Αυτό θα συνδεθεί επίσης με μια διακρατική δραστηριότητα κατάρτισης αυτών.

IO2. ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

IO3. ΤΟ ACADIGIA ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ

Αυτό το πακέτο στοχέυει στη δημιουργία ομάδων κατάρτισης μέσα απο δράσεις που εφαρμόζονται άμεσα στο διδακτικό προσωπικό των Πολυτεχνικών σχολών και επιτρέπει στην μεθοδολογία του ACADIGIA να ανθίσει και να ριζώσει μέσα στις στρατηγικές πολιτικές των  Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ως άμεσο αποτέλεσμα, αναμένεται ότι τα Πολυτεχνικά ΑΕΙ θα έχουν στη διάθεσή τους μια ομάδα εκπαιδευμένων πρεσβευτών των μικτών προσεγγίσεων, που θα λειτουργούν ως ομάδες υποστήριξης, θα αναπτύσσονται συνεχώς, θα παρακολουθούν τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία αιχμής και θα τα χρησιμοποιούν με παιδαγωγική προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, θα ενισχύσει τις στρατηγικές γραμμές των Πολυτεχνικών ΑΕΙ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως το C19, με την υιοθέτηση νέων μορφών εκπαίδευσης που μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης (δηλαδή μεικτές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση).