αποτελέσματα

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για 12 δωρεάν εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση είτε αυτή γίνεται δια ζώσης ή διαδικτυακά. Επίσης μπορείτε να βρείτε πλούσιο διαδραστικό υλικό που αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση στα Πολυτεχνεία και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σύνοψη Διαδραστικού Υλικού

Εγχειρίδιο