Καινοτόμος μεθοδολογία

Το έργο ACADIGIA γεννήθηκε μέσα στην κρίση του Covid-19 και ακολουθεί μια καινοτόμο μεθοδολογία εμπνευσμένη από τον κύκλο ζωής μιας ιογενούς λοίμωξης. Το ACADIGIA αναπτύσσεται ως ένας «αντι-ιός» που θα μεταδοθεί στα Πολυτεχνικά ΑΕΙ και θα δώσει μια απάντηση στην παγκόσμια κρίση πανδημίας. Πάντα η φύση προκαλεί δέος με το πώς οι ιοί RNA χρησιμοποιούν τα τόσο πολύπλοκα εσωτερικά συστήματα αντιγραφής των οργανισμών για να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν με μεγάλη ταχύτητα. Η ιδέα του έργου, εμπνευσμένη από την απειλή της πανδημίας C19, ακολουθεί μια παρόμοια πορεία ανάπτυξης, εξάπλωσης και επώασης με ένα ιο RNA, και τα προτεινόμενα πακέτα ΙΟ καθώς και οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν εξεταστεί σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις:

«εξέλιξη RNA»: ένας ιός ξεκινά με την εξέλιξη του RNA. Αντίστοιχα, ο ιός ACADIGIA, ο οποίος θα μεταδωθεί στα Πολυτεχνικά ΑΕΙ θα ξεκινήσει φέρνοντας στο φως τη σύνθεση αυτής της εξέλιξης (εδώ, το RNA έχει τον ρόλο της Νέας Ακαδημίας) και δημιουργώντας τις πρώτες προϋποθέσεις για μια γρήγορη εξάπλωση (με έναν γρήγορο εκπαιδευτικό οδηγό , για να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους δέκτες).

«Στάδιο μετάδοσης»: Σε αυτό το στάδιο ο ιός βρίσκει συμβατότητα με τους ξενιστές και αρχίζει να εξαπλώνεται. Έτσι, ο ιός ACADIGIA θα εντοπίσει τους συμβατούς πρώτους οικοδεσπότες του (τους μέντορες του προγράμματος), θα αναπτύξει το ιικό φορτίο μόλυνσης (το πακέτο εκπαίδευσης) και θα έρθει σε επαφή με τους οικοδεσπότες (τους εκπαιδευτικούς).

«επώαση του DNA»: Σε αυτό το στάδιο ο ιός εισέρχεται στους οργανισμούς και πολλαπλασιάζεται χρησιμοποιώντας τους εσωτερικούς τους γενετικούς μηχανισμούς. Έτσι, ο ιός ACADIGIA για να εισέλθει στα Πολυτεχνικά ΑΕΙ θα δημιουργήσει κέντρα μετάδοσης χρησιμοποιώντας τους μολυσμένους οικοδεσπότες (θα δημιουργήσει τις ομάδες των μεντόρων), θα διαδοθεί ευρέως (μέσω συνεδριών όπου οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με τους μέντορες και εκπαιδεύονται ) και θα αναπτύξει νέες περιπτώσεις χρήσης (όπου οι «μολυσμένοι με ACADIGIA» θα εφαρμόσουν τις νέες τεχνικές στα προσωπικά τους εκπαιδευτικά πλαίσια) Ως τελικό βήμα οι ACADIGIA θα ριζώσουν στο DNA των Πολυτεχνικών ΑΕΙ.